Loading...

สร้างสรรค์ปัญญา ใฝ่หาคุณธรรม กิจกรรมกว้างไกล

ข่าวประกาศ!

วันเด็กแห่งชาติ

เรียนผู้ปกครองทราบ
       เนื่องด้วยวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติขึ้น
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 14.45 น. และมีกิจกรรมเล่นเกม รับประทานอาหารร่วมกัน (ข้าวผัดปูอัด) ขนม ไอศกรีม 


       จึงขอความร่วมมือจากผู้ปกครองดังนี้
       1. เด็ก ๆ แต่งกายชุดสวยงาม (งดชุดผ้าไทย)
       2. โรงเรียนเลิกเวลา 14.45 น. (งดเรียนพิเศษเย็น)

     
 *วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 โรงเรียนหยุดเนื่องในวันครู
เปิดเรียนตามปกติวันอังคารที่ 17 มกราคม 2566


จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอขอบพระคุณ
ฝ่ายกิจการนักเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ แจ้งข่าวสาร ความเคลื่อนไหวภายในโรงเรียนของเรา ...อ่านทั้งหมด...

กิจกรรมของเรา   อ่านทั้งหมด

• สร้างสรรค์ปัญญา • ใฝ่หาคุณธรรม • กิจกรรมกว้างไกล

โรงเรียนอนุบาลจิดาภา

คณะผู้บริหาร

โรงเรียนอนุบาลจิดาภา (Jidapa Kindergarten)
131 ถนนมหานคร แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก จ.กรุงเทพมหานคร 10500

นางวิภา
อิทธิพงศ์

ผู้จัดการ

ดร.วุฒิชัย
นุตกุล

ผู้รับใบอนุญาต

นางสาวศิริพร
จันทโชติ

ผู้อำนวยการ