ปฎิทินกิจกรรม


 • 06 พ.ย. 2562

  กิจกรรมรอบรู้สิ่งแวดล้อม  

  เริ่มกิจกรรม รอบรู้สิ่งแวดล้อม

  ทุกวันพุธ หลังเคารพธงชาติ

  โครงการรักษ์โลก

   
 • 07 พ.ย. 2562

  เริ่มกิจกรรม เด็กดีรีไซเคิล  

  เริ่มกิจกรรม เด็กดีรีไซเคิล

  รับบริจาคขยะรีไซเคิล ทุกวันอังคาร

  และพฤหัสบดี หน้าห้องธุรการ

   

   
 • 08 พ.ย. 2562

  เริ่มกิจกรรมศุกร์หรรษา  

  เริ่มกิจกรรมศุกร์หรรษา

  ทุกวันศุกร์ เวลา 8.00 -8.30 น.

  โครงการส่งเสริมการอ่าน

   
 • 08 พ.ย. 2562

  การให้ความรู้มารยาท / คุณธรรม  

  การให้ความรู้มารยาท/คุณธรรม

  ทุกวันศุกร์ หลังเคารพธงชาติ

  โครงการรักษ์วัฒนธรรมไทย

   
 • 11 พ.ย. 2562

  งานวันลอยกระทง  

  งานวันลอยกระทง

  โครงการวันสำคัญ

   
 • 18 พ.ย. 2562

  ตักบาตรพระ ๓ รูป  

  ตักบาตรพระ 3 รูป อ.1/1 เป็นเจ้าภาพ

  โครงการรักษ์วัฒนธรรมไทย

   
 • 19 พ.ย. 2562

  การให้ความรู้เกี่ยวกับ วันส้วมโลก  

  การให้ความรู้เกี่ยวกับวันส้วมโลก

  โครงการ อนามัยดี มีสุข

   
 • 25 พ.ย. 2562

  กิจกรรมสมาธิยามเช้า  

  เริ่มกิจกรรม สมาธิยามเช้า

  ทุกวันจันทร์ หลังเคารพธงชาติ

  โครงการรักษ์วัฒนธรรมไทย

   

   
 • 27 พ.ย. 2562

  กิจกรรมกล่องน้อยกู้โลก   
  กิจกรรมกล่องน้อยกู้โลก
  ชั่งกล่องนม ครั้งที่ 5
  โครงการรักษ์โลก

   
 • 29 พ.ย. 2562

  ประเมินความสะอาดครัว และโรงอาหาร  

  ประเมินความสะอาครัวและโรงอาหาร ครั้งที่ 5

  โครงการ อนามัยดี มีสุข