ปฎิทินประจำภาคเรียน


 • ปฏิทินประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2  

  ปฏิทินประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2

   

      ตุลาคม

      จันทร์  28            เปิดภาคเรียน 2/2562 ทุกชั้นเรียน

      พฤหัสบดีที่ 31      หยุดตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ

                 

     พฤศจิกายน

      ศุกร์ที่ 1                                 

     จันทร์ 4               หยุดตามคำสั่งคณะรัฐมนตรี  ประชุมสุดยอดอาเซียน

     อังคารที่ 5                                                                            

     พุธที่ 6                เปิดเรียนตามปกติ

     จันทร์ที่ 11          กิจกรรมเสริมประสบการณ์  “วันลอยกระทง” (เลิกตามปกติ)               

   

     ธันวาคม

     พุธที่ 4                จัดงานวันพ่อแห่งชาติ  (เลิกตามปกติ)

     พฤหัสบดีที่  5       หยุดวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

                              บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

     อังคารที่ 10         วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ หยุด 1 วัน

     พุธที่ 25              วันซ้อมใหญ่  การแสดงปีใหม่  (เลิกตามปกติ)

     พฤหัสบดีที่ 26      จัดกิจกรรมการแสดงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เลิก 13.00 น

     ศุกร์ที่ 27             หยุด ภายใน 1 วัน

     จันทร์ที่ 30           หยุดตามคำสั่ง ครม.

     อังคารที่ 31          วันสิ้นปี  หยุด 1 วัน          

   

     มกราคม

     พุธที่ 1                 หยุดวันปีใหม่

     พฤหัสบดีที่ 2         เปิดเรียนตามปกติ

     ศุกร์ที่                  จัดกิจกรรมวันเด็ก (เลิกปกติ)

     พฤหัสบดีที่ 16       หยุดวันครูแห่งชาติ

                 

      กุมภาพันธ์

      จันทร์ที่ 10            หยุดชดเชยวัน มาฆบูชา

       อังคารที่ 18          ประเมินพัฒนาการเด็กทุกระดับชั้น

       พฤหัสบดีที่ 20      ประเมินพัฒนาการเด็กทุกระดับชั้น(พิเศษเย็นเป็นวันสุดท้าย)

       ศุกร์ที่ 21             ประเมินผลทักษะด้านคณิตศาสตร์

       จันทร์ 24             ประเมินผลทักษะด้านภาษาไทย         เลิก 14.00 น.

       อังคารที่ 25          ประเมินผลทักษะด้านภาษาอังกฤษ

       พุธที่ 26               ประเมินผลทักษะด้าน เชาว์ - ปัญญา

       พฤหัสบดีที่ 27       ปิดภาคเรียนที่ 2/2562

       ศุกร์ที่ 28             เลี้ยงส่งนักเรียนชั้นอนุบาล 3

       เสาร์ที่ 29             ปัจฉิมนิเทศ  เตรียมอนุบาล  - อนุบาล 2  รับสมุดพก เวลา 9.00 น.

   

              กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

   

                  หมายเหตุ  เดือน มีนาคม - เมษายน 63 ร.ร. เปิดภาคเรียนพิเศษ 2 ช่วงคือ

   

    ช่วงที่ 1 )    9 - 20  มี.ค. 63    

   ช่วงที่ 2)    23  มี.ค. - 30 เม.ย. 63   สมัครได้ที่ฝ่ายธุรการ เมื่อได้รับเอกสารแล้ว

   
 • ปฏิทินประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1  

  ปฏิทินประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1/2562

   

         พฤษภาคม

         พฤหัสบดีที่ 16           เปิดภาคเรียนที่ 1/2562

         เสาร์ที่ 18                 ปฐมนิเทศ ผู้ปกครอง

         จันทร์ที่ 20               หยุดวันวิสาขบูชา   

                            

          มิถุนายน

         จันทร์ที่ 3                 หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี

         พฤหัสบดี  14            พิธีไหว้ครู ประจำปี 2562

   

          กรกฎาคม

          ศุกร์ที่ 12               พิธีแห่เทียนจำนำพรรษา

          อังคาร 16              หยุดวันอาสาฬหบูชา

          พุธที่  17               หยุดวันเข้าพรรษา

          จันทร์ที่ 29            หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทร

                            เทพยวรางกูร    

   

          สิงหาคม 

          ศุกร์ที่  9              จัดงานวันแม่แห่งชาติ (เลิกตามปกติ)

         จันทร์ที่ 12             หยุด วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ

                            พระบรมราชินีพันปีหลวง

          กันยายน

          พุธที่ 18                   ประเมินพัฒนาการทุกชั้นเรียน

          พฤหัสบดีที่ 19           ประเมินผลพัฒนาการทุกชั้นเรียน

         ศุกร์ที่  20                ประเมินผลพัฒนาการทุกชั้นเรียน

         จันทร์ที่ 23                ประเมินผลทักษะด้านคณิตศาสตร์      เลิก 14.00  น.

          อังคารที่ 24              ประเมินผลทักษะด้านภาษาไทย          เลิก  14.00 น

          พุธที่ 25                  ประเมินทักษะด้านภาษาอังกฤษ        เลิก 14.00 น.

          พฤหัสบดีที่ 26          ประเมินทักษะด้านเชาว์ - ปัญญา       เลิก 14.00 น.

   

                           ศุกร์ที่ 27 ปิดภาคเรียนเรียนที่ 1/2562 ทุกระดับชั้น

        กำหนดการต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบภายหลัง