Loading...

กิจกรรมของเรา

เด็กๆได้ฝึกซ้อมการรำวงและร้องเพลง ลอยกระทง


เช้าวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 หลังจากเด็กๆได้รับความรู้เรื่องการไหว้ จากคุณครูเวรประจำวันแล้ว เด็กๆได้ฝึกซ้อมการรำวงและร้องเพลง ลอยกระทง เพื่อเตรียมตัวร่วมงานวันลอยกระทง ในวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน ที่จะถึงนี้ค่ะ

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1