ข่าวประชาสัมพันธ์


โรคมือ เท้า ปาก ( Hand Foot and Mouth Disease ) HFMD
ช่วงนี้มีการระบาดของโรคมือ เท้า ปาก 

ขอให้ท่านผู้ปกครอง เฝ้าระวัง หากพบว่ามีอาการ

กรุณานำเด็กไปพบแพทย์โดยทันที