Loading...
เปิดรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2565

เปิดรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2565 

การรับสมัคร

ชั้นอนุบาล 1 รับเด็กเกิดระหว่างเดือน มิถุนายน 2561 - พฤษภาคม 2562

ชั้นเตรียมอนุบาล รับเด็กเกิดเดือน มิถุนายน 2562 - พฤษภาคม 2563

 จำหน่วยใบสมัครแล้วที่ห้องธุรการค่ะ