• 131 ถนนมหานคร แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก จ.กรุงเทพมหานคร 10500

  • Call us now 0-2236-1215

กิจกรรมของเรา

• สร้างสรรค์ปัญญา • ใฝ่หาคุณธรรม • กิจกรรมกว้างไกล

ภาพบรรยากาศงานวันเด็ก(จัดงานวันที่ 13 มกราคม 2566)
 ✨  ✨  ✨ เด็กๆ ชั้นเตรียมอนุบาลเล่มเกมต่อบล๊อค
เด็กๆ ชั้นอนุบาล 1 เล่นเกมเก็บบอลใส่ตะกร้า
เด็กๆ ชั้นอนุบาล 2 เล่นเกมส่งบอลข้ามศรีษะ
​เด็กๆ ชั้นอนุบาล 3 เล่นเกมกรอกน้ำใส่ขวด


กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 Next »