• 131 ถนนมหานคร แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก จ.กรุงเทพมหานคร 10500

  • Call us now 0-2236-1215

สร้างสรรค์ปัญญา    ใฝ่หาคุณธรรม    กิจกรรมกว้างไกล

ข่าวประกาศ!

โรงเรียนอนุบาลจิดาภา เริ่มขายใบสมัครสำหรับปีการศึกษา 2567


โรงเรียนอนุบาลจิดาภา เริ่มขายใบสมัครสำหรับปีการศึกษา 2567
ในวันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2566

เปิดรับนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล - ชั้นอนุบาล 3
131 ถนนมหานคร แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ☎️เบอร์ติดต่อ 02-2361215
 m.me/JidapaKindergarten

 Line ID: @JidapaKindergarten #jidapakindergarten #อนุบาลจิดาภา #โรงเรียนอนุบาลในกรุงเทพมหานคร
สร้างสรรค์ปัญญา ใฝ่หาคุณธรรม กิจกรรมกว้างไกล
 

กิจกรรมของเรา   อ่านทั้งหมด

• สร้างสรรค์ปัญญา • ใฝ่หาคุณธรรม • กิจกรรมกว้างไกลโรงเรียนอนุบาลจิดาภา