• 131 ถนนมหานคร แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก จ.กรุงเทพมหานคร 10500

  • Call us now 0-2236-1215

กิจกรรมของเรา

• สร้างสรรค์ปัญญา • ใฝ่หาคุณธรรม • กิจกรรมกว้างไกล

เจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้มาตรวจติดตามและกำกับการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของโรงเรียนอนุบาลจิดาภา เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1