• 131 ถนนมหานคร แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก จ.กรุงเทพมหานคร 10500

  • Call us now 0-2236-1215

กิจกรรมของเรา

• สร้างสรรค์ปัญญา • ใฝ่หาคุณธรรม • กิจกรรมกว้างไกล

ชั่วโมงศิลปะอาทิตย์นี้ ครูโจ้ให้เด็กๆ ทํา ดอกไม้แสนสวย โดยใช้กระดาษสี สีไม้ และสีเทียนค่ะกำลังแสดงหน้าที่ 1/1