• 131 ถนนมหานคร แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก จ.กรุงเทพมหานคร 10500

  • Call us now 0-2236-1215

ข่าวประชาสัมพันธ์

• สร้างสรรค์ปัญญา • ใฝ่หาคุณธรรม • กิจกรรมกว้างไกล

เปิดรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2565

เปิดรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2565 

การรับสมัคร

ชั้นอนุบาล 1 รับเด็กเกิดระหว่างเดือน มิถุนายน 2561 - พฤษภาคม 2562

ชั้นเตรียมอนุบาล รับเด็กเกิดเดือน มิถุนายน 2562 - พฤษภาคม 2563

 จำหน่วยใบสมัครแล้วที่ห้องธุรการค่ะ